Shodan

Minimum 12 miesięcy i 120 godz. treningu, uczestnictwo w minimum jednym Seminarium Instruktorskim oraz uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido po zdobyciu 1 kyu. Dwie pisemne prace: Co to jest Aikido? Co to jest shugyo? Techniki: Munetsuki techniki dowolne – minimum pięć technik Yokomenuchi techniki dowolne – minimum pięć technik Czytaj dalej…

Nidan

Minimum 24 miesięcy i 250 godz. treningu, uczestnictwo w minimum jednym Seminarium Instruktorskim oraz uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido po zdobyciu Shodan. Pisemna praca: Historia i przyszłość Aikido Techniki: Katatori Ganmenuchi techniki dowolne – minimum pięć technik Shomenuchi techniki dowolne – minimum pięć technik Hanmi Hantachi techniki dowolne Czytaj dalej…

Sandan

Minimum 36 miesięcy i 400 godz. treningu, uczestnictwo w minimum trzech Seminariach Instruktorskich po zdobyciu Nidan oraz dwukrotne uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido. Pisemna praca: Filozofia Aikido Techniki: Jo Nage rzuty przy użyciu jo – techniki dowolne Kumijo formy jo przeciwko jo Kumitachi formy bokken przeciwko bokken Randori Czytaj dalej…

Yondan

Minimum 48 miesiące i 500 godz. treningu, uczestnictwo w minimum czterech Seminariach Instruktorskich oraz trzykrotne uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido po zdobyciu Sandan. Pisemna praca: Zastosowania Aikido Techniki: Kihon waza techniki podstawowe – pięć minut, techniki dowolne Henka waza techniki zmienne – pięć minut, techniki dowolne Oyo waza Czytaj dalej…

Słownik pojęć i zwrotów dotyczących aikido

ai dosłownie harmonizowanie, jednoczenie, zasada harmonii i integracji ai-hanmi postawa harmonijna – obaj ćwiczący stoją naprzeciw siebie w tej samej postawie aiki dosłownie harmonijne oddziaływanie (zjednoczenie) ki; wszystkie rzeczy we wszechświecie powstają dzięki oddziaływaniu pozytywnego i negatywnego ki; celem treningu aikido jest poszukiwanie harmonii własnego ki z ki partnera i Czytaj dalej…

Etykieta Aikido

Podczas treningu Aikido istnieje określony kodeks zachowania się, wywodzący się z zasad kultury japońskiej. Dojo Aikido (miejsce ćwiczeń) nie jest zwykłą salą, ale miejscem, gdzie studiowane są zasady i filozofia Mistrza Morihei Ueshiba. Nie jest to miejsce do manifestowania własnego ?ja?, ale miejsce doskonalenia własnego ducha i ciała. Właściwa postawa Czytaj dalej…

Info RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych: Administratorem danych osobowych jest Łomżyńska Sekcja Aikido „RONIN” z siedzibą przy ul. B. Prusa 18/22, 18-400 Łomża. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji praw i obowiązków członków Łomżyńskiej Sekcji Aikido „RONIN” dalej zwane Stowarzyszeniem stosownie do postanowień Regulaminu Stowarzyszenia Zwykłego. Dane zostaną udostępnione Czytaj dalej…

Czym jest Aikido

Japońska sztuka wojenna Aikido jest rozległym systemem technik rzutów, dźwigni na stawy, uderzeń i unieruchomień, w połączeniu z treningiem tradycyjnymi japońskimi rodzajami broni jak miecz, kij i nóż. Stworzone zostało przez Morihei Ueshiba na początku dwudziestego wieku na podstawie jego własnych intensywnych studiów różnych systemów sztuk wojennych z użyciem i Czytaj dalej…

Uwaga!!! Zmiana terminu zajęć!!!

Informujemy, że z przyczyn niezależnych (instruktorzy prowadzący trening są w tym czasie nieobecni) nastąpiła zmiana terminu zajęć z 24 lutego 2023 r. (piątek) na 22 lutego 2023 r. (środa).  Czas bez zmian: w godz. 18:30 – 20:00. Za niedogodności przepraszamy.