Minimum 24 miesięcy i 250 godz. treningu, uczestnictwo w minimum jednym Seminarium Instruktorskim oraz uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido po zdobyciu Shodan.

Pisemna praca: Historia i przyszłość Aikido

  • Techniki:
  • Katatori Ganmenuchi techniki dowolne – minimum pięć technik
  • Shomenuchi techniki dowolne – minimum pięć technik
  • Hanmi Hantachi techniki dowolne – dwóch atakujących
  • Jo Dori obrona przed atakiem jo – minimum trzy techniki przy każdym ataku: shomenuchi, yokomenuchi i munetsuki
  • Jo kata 31 (prawa i lewa strona)
  • Randori pięciu atakujących (atak dowolny)
Kategorie: Egzaminy