Info RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych: Administratorem danych osobowych jest Łomżyńska Sekcja Aikido „RONIN” z siedzibą przy ul. B. Prusa 18/22, 18-400 Łomża. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji praw i obowiązków członków Łomżyńskiej Sekcji Aikido „RONIN” dalej zwane Stowarzyszeniem stosownie do postanowień Regulaminu Stowarzyszenia Zwykłego. Dane zostaną udostępnione Czytaj dalej…