Minimum 12 miesięcy i 120 godz. treningu, uczestnictwo w minimum jednym Seminarium Instruktorskim oraz uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido po zdobyciu 1 kyu.

Dwie pisemne prace:

  • Co to jest Aikido?
  • Co to jest shugyo?
 • Techniki:
 • Munetsuki techniki dowolne – minimum pięć technik
 • Yokomenuchi techniki dowolne – minimum pięć technik
 • Ushirotekubitori techniki dowolne – minimum pięć technik
 • Ryotetori techniki dowolne – minimum pięć technik
 • Hanmi Hantachi Waza techniki dowolne
 • Bokken Dori obrona przed atakiem bokken – minimum trzy techniki przy każdym ataku: shomenuchi, yokomenuchi i munetsuki
 • Jo-no-awase (8)
 • Ken-no-awase (7)
 • Randori czterech atakujących (atak dowolny)
Kategorie: Egzaminy