Minimum 36 miesięcy i 400 godz. treningu, uczestnictwo w minimum trzech Seminariach Instruktorskich po zdobyciu Nidan oraz dwukrotne uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido.

  • Pisemna praca: Filozofia Aikido
  • Techniki:
  • Jo Nage rzuty przy użyciu jo – techniki dowolne
  • Kumijo formy jo przeciwko jo
  • Kumitachi formy bokken przeciwko bokken
  • Randori sześciu atakujących (atak dowolny)
Kategorie: Egzaminy