Shodan

Minimum 12 miesięcy i 120 godz. treningu, uczestnictwo w minimum jednym Seminarium Instruktorskim oraz uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido po zdobyciu 1 kyu. Dwie pisemne prace: Co to jest Aikido? Co to jest shugyo? Techniki: Munetsuki techniki dowolne – minimum pięć technik Yokomenuchi techniki dowolne – minimum pięć technik Ushirotekubitori techniki dowolne – minimum pięć technik Ryotetori techniki dowolne – minimum pięć technik Hanmi Hantachi Waza techniki dowolne Bokken Dori obrona przed atakiem bokken Czytaj dalej…

Nidan

Minimum 24 miesięcy i 250 godz. treningu, uczestnictwo w minimum jednym Seminarium Instruktorskim oraz uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido po zdobyciu Shodan. Pisemna praca: Historia i przyszłość Aikido Techniki: Katatori Ganmenuchi techniki dowolne – minimum pięć technik Shomenuchi techniki dowolne – minimum pięć technik Hanmi Hantachi techniki dowolne – dwóch atakujących Jo Dori obrona przed atakiem jo – minimum trzy techniki przy każdym ataku: shomenuchi, yokomenuchi i munetsuki Jo kata 31 (prawa i Czytaj dalej…

Sandan

Minimum 36 miesięcy i 400 godz. treningu, uczestnictwo w minimum trzech Seminariach Instruktorskich po zdobyciu Nidan oraz dwukrotne uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido. Pisemna praca: Filozofia Aikido Techniki: Jo Nage rzuty przy użyciu jo – techniki dowolne Kumijo formy jo przeciwko jo Kumitachi formy bokken przeciwko bokken Randori sześciu atakujących (atak dowolny)

Yondan

Minimum 48 miesiące i 500 godz. treningu, uczestnictwo w minimum czterech Seminariach Instruktorskich oraz trzykrotne uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido po zdobyciu Sandan. Pisemna praca: Zastosowania Aikido Techniki: Kihon waza techniki podstawowe – pięć minut, techniki dowolne Henka waza techniki zmienne – pięć minut, techniki dowolne Oyo waza techniki zaawansowane i ich zastosowanie – demonstracja dowolna, pięć minut Metodologia nauczania: kihon waza i oyo waza

Słownik pojęć i zwrotów dotyczących aikido

ai dosłownie harmonizowanie, jednoczenie, zasada harmonii i integracji ai-hanmi postawa harmonijna – obaj ćwiczący stoją naprzeciw siebie w tej samej postawie aiki dosłownie harmonijne oddziaływanie (zjednoczenie) ki; wszystkie rzeczy we wszechświecie powstają dzięki oddziaływaniu pozytywnego i negatywnego ki; celem treningu aikido jest poszukiwanie harmonii własnego ki z ki partnera i ki wszechświata aikido dosłownie droga harmonii; nazwę tę przyjął Morihei Ueshiba dla określenia swojego unikalnego systemu aiki-taiso podstawowe ćwiczenia w aikido; rozgrzewka arigato gozaimas’ta dosłownie Czytaj dalej…

Etykieta Aikido

Podczas treningu Aikido istnieje określony kodeks zachowania się, wywodzący się z zasad kultury japońskiej. Dojo Aikido (miejsce ćwiczeń) nie jest zwykłą salą, ale miejscem, gdzie studiowane są zasady i filozofia Mistrza Morihei Ueshiba. Nie jest to miejsce do manifestowania własnego ?ja?, ale miejsce doskonalenia własnego ducha i ciała. Właściwa postawa studentów do samych siebie: szacunek, szczerość, życzliwość i skromność są niezbędne w procesie nauczania. Przed wejściem na Tatami (mata) sprawdź swój wygląd, a potem jeśli Czytaj dalej…

Info RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych: Administratorem danych osobowych jest Łomżyńska Sekcja Aikido „RONIN” z siedzibą przy ul. B. Prusa 18/22, 18-400 Łomża. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji praw i obowiązków członków Łomżyńskiej Sekcji Aikido „RONIN” dalej zwane Stowarzyszeniem stosownie do postanowień Regulaminu Stowarzyszenia Zwykłego. Dane zostaną udostępnione upoważnionym władzom Stowarzyszenia. Podanie informacji (danych osobowych) jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem uprawnionego. Oznacza to, że nie jest on zobligowany do ich przekazania, może więc Czytaj dalej…

Czym jest Aikido

Japońska sztuka wojenna Aikido jest rozległym systemem technik rzutów, dźwigni na stawy, uderzeń i unieruchomień, w połączeniu z treningiem tradycyjnymi japońskimi rodzajami broni jak miecz, kij i nóż. Stworzone zostało przez Morihei Ueshiba na początku dwudziestego wieku na podstawie jego własnych intensywnych studiów różnych systemów sztuk wojennych z użyciem i bez użycia broni, Aikido reprezentuje esencję wielowiekowej japońskiej wiedzy wojennej. Jest to jedna z najszerzej praktykowanych Budo, sztuk wojennych, na świecie. Jednak Ueshiba (zwyczajowo nazywany Czytaj dalej…

Uwaga!!! Zmiana terminu zajęć!!!

Informujemy, że z przyczyn niezależnych (instruktorzy prowadzący trening są w tym czasie nieobecni) nastąpiła zmiana terminu zajęć z 24 lutego 2023 r. (piątek) na 22 lutego 2023 r. (środa).  Czas bez zmian: w godz. 18:30 – 20:00. Za niedogodności przepraszamy.