Minimum 2 miesiące i 20 godz. treningu

  • Koho Tento Undo przetaczanie się do tyłu i do przodu w pozycji siedzącej, klęczącej i stojącej
  • Ushiro Ukemi pad do tyłu z przewrotem z pozycji klęczącej i stojącej
  • Mae Ukemi pad do przodu z przewrotem z pozycji klęczącej i stojącej
  • Katatekosatori Kotegaeshi uchwyt za tę samą rękę / Rzut z wykręceniem nadgarstka i unieruchomienie
  • Katatori Ikkyo uchwyt za rękaw / ikkyo i unieruchomienie
  • Katatekosatori Kokyunage uchwyt za tę samą rękę / „Rzut w timingu” kontrolując głowę
  • Ryokatatori Kokyunage uchwyt za dwa rękawy / „Rzut w timingu” wymagana wersja ze zwrotem

Są to minimalne wymagania egzaminacyjne; nie jest to lista wszystkich zastosowań technik Aikido, które powinny być znane.

Wiele technik posiada wersję omote i ura, które powinny być zademonstrowane.

W niektórych przypadkach trzeba wykonać dodatkowe wersje technik znajdujących się poniżej.

Wszystkie egzaminy kumulują się tzn. trzeba być przygotowanym na wykonanie technik z zakresu stopni już posiadanych.

Wszyscy zdający powinni: uregulować wszystkie bieżące opłaty, opłata egzaminacyjna powinna być opłacona przed egzaminem.

Instruktor zdającego powinien wyrazić zgodę na podejście do egzaminu.

W przypadku stopni dan aplikacje muszą być wypełnione przed egzaminem, esej musi być dostarczony przed egzaminem, zamiar zdawania egzaminu musi być zgłoszony minimum dwa tygodnie przed terminem.