Minimum 12 miesięcy i 120 godz. treningu, uczestnictwo w minimum jednym Seminarium Instruktorskim oraz uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido po zdobyciu 1 kyu.

Dwie pisemne prace:

  • Co to jest Aikido?

  • Co to jest shugyo?

 • Techniki:

 • Munetsuki techniki dowolne – minimum pięć technik

 • Yokomenuchi techniki dowolne – minimum pięć technik

 • Ushirotekubitori techniki dowolne – minimum pięć technik

 • Ryotetori techniki dowolne – minimum pięć technik

 • Hanmi Hantachi Waza techniki dowolne

 • Bokken Dori obrona przed atakiem bokken – minimum trzy techniki przy każdym ataku: shomenuchi, yokomenuchi i munetsuki

 • Jo-no-awase (8)

 • Ken-no-awase (7)

 • Randori czterech atakujących (atak dowolny)